Rejestracja na 2019 rok jest już zamknięta.
O otwarciu rejestracji na 2020 będziemy informować w social mediach.

I. DANE WYSTAWCY:

II. ZGŁASZANE POJAZDY:


REGULAMIN
1. Ekspozycja zgłoszonych internetowo samochodów jest bezpłatna. 
2. Ekspozycja samochodów znajduje się tylko na terenach zewnętrznych imprezy.
3. Każdy zgłoszony internetowo samochód bierze udział w głosowaniu publiczności w kategorii “Best Car Kustom Konwent 2019”  
4. Zgłaszającemu przysługują dwa identyfikatory uprawniające do udziału w imprezie (karnety dwudniowe).
5. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt pojazdy wymienione w Formularzu Zgłoszenia.
6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
7. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
8. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
9. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
10. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 13.07.2019 r.
11. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora jest załączenie zdjęcia zgłaszanego pojazdu. Fotografia powinna być zapisana w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600px – dłuższy bok. Rozmiar plików nie może przekraczać 2 MB.