I. DANE WYSTAWCY:

  II. ZGŁASZANE POJAZDY:


  REGULAMIN
  1. Ekspozycja zgłoszonych internetowo motocykli jest bezpłatna. 
  2. Ekspozycja motocykli znajduje się tylko na terenach zewnętrznych imprezy.
  3. Każdy zgłoszony internetowo motocykl bierze udział w głosowaniu publiczności w kategorii “Best Bike Kustom Konwent 2021”  
  4. Zgłaszającemu przysługują dwa identyfikatory uprawniające do udziału w imprezie (karnety dwudniowe).
  5. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt pojazdy wymienione w Formularzu Zgłoszenia.
  6. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
  7. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
  8. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
  9. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
  10. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 20.07.2021 r.
  11. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora jest załączenie zdjęcia zgłaszanego pojazdu. Fotografia powinna być zapisana w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600px – dłuższy bok. Rozmiar plików nie może przekraczać 2 MB.