I. DANE WYSTAWCY:

II. LOGOTYP:

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA:

1. Koszt wynajęcia 1 modułu wystawienniczego wynosi 98,4zł brutto (80zł netto).
2. Moduł wystawienniczy: 2 m2 lub 3 m2 w zależności od miejsca ustawienia (szerokość 1m x głębokość 2m lub szerokość 1m x głębokość 3m). Powierzchnia niezabudowana. Minimalna wielkość powierzchni wystawienniczej możliwej do wykupienia przez uczestnika to 4 m2.
3. Zalecana wielkość powierzchni pod ekspozycję jednego motocykla to 2 moduły.
4. Opłatę za powierzchnię wystawienniczą należy wpłacić na konto Organizatora [kliknij]. Wpłatę zaliczki 40% całości zamówienia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Pełną kwotę wynikającą z wypełnionego zamówienia wraz z podatkiem VAT do dnia 31 lipca 2019 r.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po upływie 7 dni od daty wysłania zgłoszenia, ale przed dniem 31 lipca 2019 r., naliczona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 40 % wartości zamówienia brutto. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po dniu 31 lipca 2019 r. wystawca pokrywa pełne koszty udziału wynikające z wysłanego zgłoszenia.
6. W cenie wykupionej powierzchni Wystawcy przysługują bezpłatne identyfikatory w ilości równej zamówionych modułów. Wystawca może zamówić u Organizatora odpłatne identyfikatory w cenie: 30 zł/szt.
7. ZAMAWIANA POWIERZCHNIA JEST NIEZABUDOWANA (BRAK BOKSÓW WYSTAWIENNICZYCH). Istnieje możliwość zamówienia zabudowy stoiska w systemie Octanorm. W celu przygotowania wyceny prosimy o kontakt z Organizatorem
8. Szczegółowy regulamin dla firm dot. warunków udziału i płatności znajduje się w zakładce [REGULAMIN].
9. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt eksponaty wymienione w Formularzu Zgłoszenia.
10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
11. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
12. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
13. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
14. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 13.07.2019 r.
15. Ekspozycja samochodów znajduje się tylko na terenach zewnętrznych imprezy.


Rejestracja na 2019 rok jest już zamknięta.
O otwarciu rejestracji na 2020 będziemy informować w social mediach.