I. DANE WYSTAWCY:

  II. LOGOTYP:

  III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA:

  1. Koszt wynajęcia 1 modułu wystawienniczego wynosi 123zł brutto (100zł netto).
  2. Moduł wystawienniczy: 2 m2 (szerokość 1m x głębokość 2m). Powierzchnia niezabudowana. Minimalna wielkość powierzchni wystawienniczej możliwej do wykupienia przez uczestnika to 4 m2.
  3. Zalecana wielkość powierzchni pod ekspozycję jednego motocykla to 2 moduły.
  4. Opłatę za powierzchnię wystawienniczą należy wpłacić na konto Organizatora [kliknij]. Wpłatę zaliczki 50% całości zamówienia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Pełną kwotę wynikającą z wypełnionego zamówienia wraz z podatkiem VAT do dnia 31 lipca 2021 r.
  5. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po upływie 7 dni od daty wysłania zgłoszenia, ale przed dniem 31 lipca 2021 r., naliczona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 50 % wartości zamówienia brutto. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po dniu 31 lipca 2021 r. wystawca pokrywa pełne koszty udziału wynikające z wysłanego zgłoszenia.
  6. W cenie wykupionej powierzchni Wystawcy przysługują bezpłatne identyfikatory w ilości równej zamówionych modułów. Wystawca może zamówić u Organizatora odpłatne identyfikatory w cenie: 30 zł/szt.
  7. ZAMAWIANA POWIERZCHNIA JEST NIEZABUDOWANA (BRAK BOKSÓW WYSTAWIENNICZYCH). Istnieje możliwość zamówienia zabudowy stoiska w systemie Octanorm. W celu przygotowania wyceny prosimy o kontakt z Organizatorem
  8. Szczegółowy regulamin dla firm dot. warunków udziału i płatności znajduje się w zakładce [REGULAMIN].
  9. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt eksponaty wymienione w Formularzu Zgłoszenia.
  10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
  11. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
  12. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
  13. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
  14. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 20.07.2021 r.
  15. Ekspozycja samochodów znajduje się tylko na terenach zewnętrznych imprezy.