Rejestracja na 2019 rok jest już zamknięta.
O otwarciu rejestracji na 2020 będziemy informować w social mediach.

I. DANE WYSTAWCY:

II. ZGŁASZANE POJAZDY:


REGULAMIN
1. Ekspozycja zgłoszonych internetowo rowerów custom przez osoby prywatne jest bezpłatna. (Podmioty komercyjne zapraszamy do rezerwacji powierzchni wystawienniczej: https://kustomkonwent.pl/index.php/formularz-zgloszeniowy-firmy-2/)
2. Każdy zgłoszony internetowo rower bierze udział w głosowaniu publiczności w kategorii “Best Bike Kustom Konwent 2019”
3. Zgłaszający zobowiązany jest do zakupu identyfikatora uprawniającego do udziału w imprezie (koszt dwudniowego karnetu dla wystawców – 40zł).
4. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt pojazdy wymienione w Formularzu Zgłoszenia.
5. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
6. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
7. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
8. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
9. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 13.07.2019 r.
10. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora jest załączenie zdjęcia zgłaszanego pojazdu. Fotografia powinna być zapisana w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600px – dłuższy bok. Rozmiar plików nie może przekraczać 2 MB.