I. DANE WYSTAWCY:

II. ZGŁASZANE POJAZDY:

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA:

1. Koszt ekspozycji motocykli na terenie hali wystawowej wynosi 100zł od egzemplarza. Wpłatę należności wynikającej z zamówienia należy uregulować w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
2. Opłatę za ekspozycję należy wpłacić na konto Organizatora [kliknij]
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konwencie wystawca pokrywa pełne koszty udziału wynikające ze Zgłoszenia.
4. Ekspozycja zgłoszonych wcześniej samochodów jest bezpłatna jednak znajduje się tylko na terenach zewnętrznych imprezy.
5. Zgłaszającemu przysługują dwa identyfikatory uprawniające do udziału w imprezie (karnety dwudniowe).
6. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt pojazdy wymienione w Formularzu Zgłoszenia.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
8. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
9. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
10. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
11. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 13.07.2019 r.
12. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora jest załączenie zdjęcia zgłaszanego pojazdu. Fotografia powinna być zapisana w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600px – dłuższy bok. Rozmiar plików nie może przekraczać 2 MB.


SUPPORT

bell  bell  dobresklepy  Intertark  Intertark

PetitPati    PetitPati   

WROCŁAW TATTOO SHOW

Loveink    Samurajzoo    tattoofest