Tattoo 2x4m

1200 zł netto
1476 zł brutto
 • Dla dwóch tatuażystów
 • 8m kwadratowych
 • Pełna zabudowa
 • Aktywna promocja w social media
 • Oświetlenie
 • Przyłącze prądu
 • 4 krzesła
 • 1 duży stół prostokątny 2m x 0,5m
 • 2 identyfikatory na 2 dni imprezy
 • Wyposażenie tattoo (woda demineralizowana, ręczniki papierowe, pojemnik na igły)
 • Dostęp do drukarki kolorowej

[contact-form-7 id=”2813″ title=”Tattoo 2×3″]

1. Powierzchnia w pełni zabudowana, z oświetleniem i wyposażeniem w zależności od pakietu.
2. Możliwe do wykupienia pakiety opisane są na stronie: [pakiety].
3. Opłatę za powierzchnię wystawienniczą należy wpłacić na konto Organizatora [kliknij]. Wpłatę zaliczki 50% całości zamówienia należy dokonać 7 dni od złożenia zamówienia. Pełną kwotę wynikającą z wypełnionego zamówienia wraz z podatkiem VAT do dnia 20 marca 2022 r. 4. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po upływie 7 dni od daty wpłaty zaliczki, ale przed dniem 20 marca 2022 r., naliczona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 50 % wartości zamówienia brutto. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po dniu 20 marca 2022 r. wystawca pokrywa pełne koszty udziału wynikające z wysłanego zgłoszenia.
5. W cenie wykupionej powierzchni Wystawcy przysługują bezpłatne identyfikatory w zależności od wybranego pakietu. Wystawca może zamówić u Organizatora odpłatne dodatkowe identyfikatory w cenie: 30 zł brutto/szt.
6. Szczegółowy regulamin dla firm dot. warunków udziału i płatności znajduje się w zakładce [REGULAMIN].

7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia sprzętu i wyposażenia stoiska w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
8. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
9. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
10. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
11. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 20 lutego 2022 r. lub do wyczerpania powierzchni wystawienniczej.