Wrocław Tattoo Show 2021

Do Kustom Konwent 2021 pozostało:

Wrocław Tattoo Show to impreza towarzysząca największemu konwentowi Kustom Kulture w Polsce.
W tym roku na Kustom Konwent widzimy się już po raz ósmy!

Logo WKK

Co Cię czeka na Wrocław Tattoo Show 2021?
STUDIA TATUAŻU
STOISKA HANDLOWE
KOSMETYKI I PIELĘGNACJA
AKCESORIA

Jeśli chcesz zarezerwować stoisko w strefie Tattoo Show, skorzystaj z poniższego formularza


  1. Powierzchnia w pełni zabudowana, z oświetleniem i wyposażeniem w zależności od pakietu.
  2. Możliwe do wykupienia pakiety opisane są na stronie: [pakiety].
  3. Opłatę za powierzchnię wystawienniczą należy wpłacić na konto Organizatora [kliknij]. Wpłatę zaliczki 50% całości zamówienia należy dokonać w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Pełną kwotę wynikającą z wypełnionego zamówienia wraz z podatkiem VAT do dnia 31 lipca 2020 r.
  4. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po upływie 7 dni od daty wpłaty zaliczki, ale przed dniem 31 lipca 2020 r., naliczona zostanie opłata manipulacyjna w wysokości 40 % wartości zamówienia brutto. W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie po dniu 31 lipca 2020 r. wystawca pokrywa pełne koszty udziału wynikające z wysłanego zgłoszenia.
  5. W cenie wykupionej powierzchni Wystawcy przysługują bezpłatne identyfikatory w zależności od wybranego pakietu. Wystawca może zamówić u Organizatora odpłatne dodatkowe identyfikatory w cenie: 30 zł brutto/szt.
  6. Szczegółowy regulamin dla firm dot. warunków udziału i płatności znajduje się w zakładce [REGULAMIN].

  7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia sprzętu i wyposażenia stoiska w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
  8. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
  9. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
  10. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
  11. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 20.07.2020 r. lub do wyczerpania powierzchni wystawienniczej.