FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Firmy

I. DANE WYSTAWCY
Pełna nazwa firmy:
Kod i miejscowość:
Ulica, nr:
NIP:
Ilość zamawianych modułów(patrz regulamin pod tabelą):
Ilość osób do obsługi stoiska(patrz regulamin pod tabelą):
Telefon, FAX:
Telefon komórkowy:
E-mail:

II. LOGOTYP
Logotyp:

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA
1. Koszt wynajęcia 1 modułu wystawienniczego wynosi 98,4zł brutto (80zł netto).
2. Moduł wystawienniczy: 2 m2 lub 3 m2 w zależności od miejsca ustawienia(szerokość 1m x głębokość 2m lub szerokość 1m x głębokość 3m). Powierzchnia niezabudowana. Minimalna wielkość powierzchni wystawienniczej możliwej do wykupienia przez uczestnika to 4 m2.
3. Zalecana wielkość powierzchni pod ekspozycję jednego motocykla to 2 moduły.
4. Opłatę za powierzchnię wystawienniczą należy wpłacić na konto Organizatora [kliknij]. Wpłatę należności wynikającej z zamówienia należy uregulować w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w Konwencie wystawca pokrywa pełne koszty udziału wynikające z Zgłoszenia.
6. W cenie wykupionej powierzchni Wystawcy przysługują bezpłatne identyfikatory w ilości równej zamówianych modułów. Wystawca może zamówić u Organizatora odpłatne identyfikatory w cenie: 30 zł/szt.
7. ZAMAWIANA POWIERZCHNIA JEST NIEZABUDOWANA (BRAK BOKSÓW WYSTAWIENNICZYCH). Istnieje możliwość zamówienia zabudowy stoiska w systemie Octanorm. W celu przygotowania wyceny prosimy o kontakt z Organizatorem
8. Szczegółowy regulamin dla firm dot. warunków udziału i płatności znajduje się w zakładce REGULAMIN.
9. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt eksponaty wymienione w Fromularzu Zgłoszenia.
10. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
11. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
12. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
13. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
14. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 13.07.2017 r.
15. Ekspozycja samochodów znajduje się tylko na terenach zewnętrznych imprezy