FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - Osoby prywatne

I. DANE WYSTAWCY
Nazwa (Imię, Nazwisko):
Kod i miejscowość:
Ulica, nr:
Telefon, FAX:
Telefon komórkowy:
E-mail:

II. ZGŁASZANE POJAZDY
Nazwa pojazdu:
Zdjęcie pojazdu:
Nazwa pojazdu:
Zdjęcie pojazdu:
Nazwa pojazdu:
Zdjęcie pojazdu:
Nazwa pojazdu:
Zdjęcie pojazdu:
Nazwa pojazdu:
Zdjęcie pojazdu:

III. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA
1. Koszt ekspozycji motocykli na terenie hali wystawowej wynosi 100zł od egzemplarza. Wpłatę należności wynikającej z zamówienia należy uregulować w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia.
2. Opłatę za ekspozycję należy wpłacić na konto Organizatora [kliknij]
3. W przypadku rezygnacji z udziału w Konwencie wystawca pokrywa pełne koszty udziału wynikające z Zgłoszenia.
4. Ekspozycja samochodów jest bezpłatna jednak znajduje się tylko na terenach zewnętrznych imprezy
5. Zgłaszającemu przysługują dwa identyfikatory uprawniające do udziału w imprezie (karnety dwudniowe).
6. Zgłaszający zobowiązuje się dostarczyć na swój koszt pojazdy wymienione w Fromularzu Zgłoszenia.
7. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki osób i uszkodzenia eksponatów w godzinach otwarcia imprezy dla zwiedzających.
8. Organizator nie odpowiada za szkody spowodowane działaniem siły wyższej.
9. Organizator zapewnia ochronę terenów wystawowych. Firma ochroniarska nie nadzoruje stoisk w godzinach otwarcia Konwentu dla zwiedzających i czasie ich urządzania oraz demontażu przez Wystawców.
10. Organizator przejmuje odpowiedzialność za eksponaty po zamknięciu hal wystawienniczych dla zwiedzających (noc z piątku na sobotę oraz noc z soboty na niedzielę).
11. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 13.07.2017 r.
12. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia przez Organizatora jest załączenie zdjęcia zgłaszanego pojazdu. Fotografia powinna być zapisana w rozdzielczości nie mniejszej niż 1600px - dłuższy bok. Rozmiar plików nie może przekraczać 2 MB.